...

User Rating:  / 0

 

Mielieji mano,


tenetyla širdies daina, te balsas neilsta,
su šv. Cecilijos ir Kristaus Karaliaus, Visatos valdovo, globa
muzikos garsų uždegta,
gyvenimo meile
Jūsų dienos pražysta!


Su šio sekmadienio švente!