VINGIORYKŠTEI - 20!

User Rating:  / 0

 

 

Su 20-uoju Gimtadieniu, VINGIORYKŠTE! Ilgiausių metų, ilgiausiųųųų!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmuotos medžiagos originalūs gabaliukai  :)

Pirmasis, trečiasis, ketvirtas, penktas, šeštasis, septintasis.

Aštuntasis, devintasis, dešimtas, vienuoliktas, dvyliktas, keturioliktas, penkioliktas.

Šešioliktas, septynioliktas, aštuonioliktas, devynioliktas, dvidešimtas, dvidešimt pirmas, dvidešimt antras, dvidešimt trečias, dvidešimt ketvirtas, dvidešimt penktas, dvidešimt šeštas,dvidešimt septintas, dvidešimt aštuntas, dvidešimt devintas, trisdešimtas.

Bus daugiau :)

 

Ilonos Linkevičienės  foto ir video.