Vėl metų ratą užžarsto sniegas...

User Rating:  / 0

 

 

Vėl metų ratą užžarsto sniegas,

Tačiau gerumas širdy palieka,

Kad jaučiam Ranką, kuri apglėbtų,

Jei skauda, liūdna - paguost reikėtų...

Šypsosis saulė, dangus žvaigždėtas,

Mėnulio ragas leis patikėti,

Kad laiko gruodas nebus per kietas

Žibuoklei skleistis, akims žydėti...

Ir laukt saulėgrįžos, Naujiems artėti...

 

Regina Miežetienė