Kviečiame dalyvauti BALTOS PAUKŠTĖS konkurse

User Rating:  / 0

Kviečiame siųsti prozos kūrinius 2018 m. ,,Baltos paukštės'' konkursui.

Mielieji laukiame Jūsų kūrinių.
Pagarbiai
Lietuvos labdaros ir paramos fondo ,,Baltasis balandis''pirmininkė A. Širvinskienė

LITERATŲ - PROZININKŲ KONKURSO ,,BALTOS PAUKŠTĖS‘‘ NOMINACIJA

NUOSTATAI 2018 m.

BENDROJI NUOSTATA

Lietuvos labdaros ir paramos fondo ,,Baltasis balandis‘‘ prozos kūrinių konkursas yra viena iš prozininkų saviraiškos, kūrybiškumo, pilietiškumo, tautiškumo formų. Konkursas organizuojamas 5 kartą (nuo 2014 m.). ,,Baltos paukštės“ nominaciją įsteigė LPD tradicinio respublikinio renginio ,,Vaižganto skaitymai‘‘ organizacinio komiteto narė, Lietuvos labdaros ir paramos fondo ,,Baltasis balandis‘‘ įkūrėja ir pirmininkė, LNRS narė, rašytoja Aldona Širvinskienė. Padėti užmegzti kūrybinius ryšius, supažindinti su prozos kūriniais visuomenę, įtvirtinti kūrėjo poziciją kultūrinėje aplinkoje.

DALYVIAI

Konkurse kviečiami dalyvauti prozininkai nuo 18 metų nepriklausomai nuo profesijos, tautybės ir gyvenamosios vietos.

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

Apie konkurso vietą pranešime atskirai. Konkurso baigiamasis renginys vyks 2018 m. rugsėjo mėnesį.
Kūriniai (novelė arba apsakymas) siunčiami iki 2018 m. liepos 1 d. (prozininkų kūrinių konkursui ,,Baltos paukštės‘‘ nominacijai) e-paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti. ., mob. t.: 868207772.
Vienas autorius gali siųsti tik vieną kūrinį (novelę arba apsakymą).
Konkurso kūriniai komisijos aptariami ir vertinami nuo 2018 m. liepos 1 d. Kūrybos apimtis – proza iki 5 puslapių lietuvių kalba, formatas 4A, parašyti Word, šriftas Times New Roman, dydis 12. Būtina nurodyti kūrinio pavadinimą, žanrą, autoriaus vardą, pavardę, adresą, telefoną.
Konkurso dalyviai bus informuoti apie renginio datą, laiką elektroniniu laišku.

KŪRYBOS VERTINIMAS

Kūrybą vertina komisijos nariai: rašytojai, pedagogai, žurnalistai ir fondo atstovai.

VERTINIMO KRITERIJAI

Meniškumas, formos ir turinio originalumas, temos atskleidimas, pilietiškumas, aktualumas, savitumas, kalbos turtingumas ir vaizdingumas.

APDOVANOJIMAS

Laureatas apdovanojamas Lietuvos labdaros ir paramos fondo ,,Baltasis balandis‘‘ diplomu, balta paukšte.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti renginio nuostatus bei pratęsti konkurso trukmę.
Fondas turi teisę dalyvio duomenis (vardą, pavardę, atstovaujamą organizaciją, įstaigą) ir kūrinį naudoti nugalėtojų viešo paskelbimo (spaudoje), renginiuose, statistikos ir kitais įstatymų leidžiamais tikslais.
Dalyvis susipažinęs su konkurso nuostatais, sutinka su visomis juose minėtomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.