Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukasArnoldas Kalnikas

 

 

Esu Arnoldas Kalnikas (dažniausiai vadinuosi slapyvardžiu Dearnis). Gimiau 1971 m., Šilalėje. Vėliau gyvenimas nubloškė kitur. Su tėvais gyvenau Mažonuose (Tauragės rajone), po to - Pagramantyje (Tauragės raj.). Nuo aštunto dešimtmečio pabaigos keletą metų teko gyventi Kaunatavo kaime (Telšių raj.). 1980 m. su tėvais atsikraustėme į Viešvėnų miestelį (Telšių raj.). Nuo 1996 m. vidurvasario esu Telšių miesto gyventojas.

Epizodiškai gyvenau Klaipėdoje (1989 - 1991 m.), Vilniuje (1995 m.) ir Plungėje (2001 - 2003 m.) kai studijavau arba ieškojau darbo.

Pirmąją klasę pradėjau lankyti Pagramančio aštuonmetėje mokykloje. Viešvėnuose pabaigiau vidurinį mokslą (1989 m.). Tais pačiais metais įstojau į Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos filialą, kuris netrukus  buvo pertvarkytas į Klaipėdos universitetą. Tris metus gilinausi į priešmokyklinę pedagogiką ir psichologiją.

1995 - 1996 m. studijavau Vilniaus pedagoginiame universitete geografiją.

2000 m. baigiau  TATDM, kur įgijau dailės ir technologijų mokytojo specialybę.

2004 m. baigiau Žemaitijos kolegijos Telšių skyriuje dailės ir technologijų pedagogikos studijas.

 

Šiuo metu dirbu Ubiškės pagrindinės mokykloje dailės mokytoju ir  techninių priemonių inžinieriumi. Laisvalaikiu dažniausiai esu fantastas, kartais parašantis eilėraščius, fantastinę prozą, mėgstantis muziką, ją laisvalaikiu kuriantis, skaitantis knygas,  nepamirštantis keistenybes.

 

Parodos

Surengtos personalinės dailės parodos, ekspozicijos jungtinėse parodose, suorganizuoti kūrybos pristatymai:

Viešvėnų vidurinėje mokykloje 1991 ir 1994 m.

Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje 1996 m.

Telšių Žemaitės gimnazijoje 1997 m.

Telšių aukštesniosios taikomosios dailės mokyklos pedagoginiame skyriuje eksponuotos grafikos, piešinių ir tapybos darbų parodos 1997, 1998, 1999 ir 2000 m..

Vilniuje ir Kaune įvykusių fantastikos mėgėjų suvažiavimų „Lituanicon“ metu surengtos nedidelės trumpalaikės įvairių piešinių ir kartografinės fantastikos kūrinių ekspozicijos: 1991, 1992, 1994 - 1998, 2000,  2001, 2003 ir 2005 m.

1998 m. TATDM pedagoginiame skyriuje suorganizavau asmeninės kūrybos vakarą.

Telšių Krizių centre 1999 m. surengta įvairių piešinių paroda.

Nerimdaičių pagrindinėje mokykloje dailės paroda ir surengta kūrybos popietė (2000 m. rudenį).

Plungės kultūros namuose 2001 m. grafikos paroda.

Ubiškės pagrindinėje mokykloje 2002 m. piešinių paroda.

Mažeikių muziejuje 2001 m. pabaigoje eksponuota paroda "Fantastika - nefantastika".

Kūryba buvo eksponuojama ir jungtinėse parodose: Rokiškyje tautodailininkų (apie 2000 m.), Plungėje Oginskio rūmuose įsikūrusiame muziejuje - Telšių aukštesniosios taikomosios dailės mokyklos absolventų  darbų kūrybos (2001 m.), 2007 m. Molėtų raj. Pagulbyje vykusioje literatų šventėje.

2009 m. Vilniaus dailės akademijos Telšių galerijoje surengtoje mokytojų darbų parodoje eksponuota beveik dvidešimt piešinių.

2010 m. rugpjūčio - rugsėjo mėnesiais Vilniaus dailės akademijos Telšių galerijoje įvyko bendra Jurgos Kalnikienės ir mano paroda "Čia ir ten". 

2011 m. liepą Baltramiejuose (Tauragės raj.) www.zaliazole.lt svetainės narių kūrybinės stovyklos metu surengiau savo mėgėjiškos muzikos popietę – pristatymą „2O11 – elektronikos eskizai”.

 

 

Literatūrinė kūryba:
Kūryba visuomeniniuose leidiniuose pradėta publikuoti nuo 1991 m. spalio 10 d.. Pirmoji publikacija - fantastinė novelė "Ugninis šešėlis", spausdinta "Kalvotojoje Žemaitijoje" - Telšių apskrities laikraštyje. Vėliau tame pačiame laikraštyje  publikuoti dar keli fantastiniai kūriniai.

Apsakymai, novelės, poetinės miniatiūros, eilėraščiai, publicistiniai straipsneliai ir nedidelės apimties žinutės buvo publikuojami žurnaluose ir laikraščiuose bei specifiniuose leidiniuose. Kūrybą publikavo "Moksleivis", "Detektyvas", "Šiaulių kraštas", "Ūkininkas", "Kalvotoji Žemaitija", "Plungės žinios", "Brasta", "Penktadienio žemaitis", "Žemaitis", "Telšių žinios", "Saulėtekis" ("Jupiteris"), "Žvilgsnis", "Vigiorykštės žiedlapis", "Šatrijos papėdėje", "Žemaičių saulutė", "Metų laikai", "Dorado" raganos", "Infosfera", "Varūna" ir kiti.

Poezija, miniatiūros ir fantastikos kūriniai spausdinti rinkiniuose:

"Šviečianti strėlė" - lietuvių fantastnių apsakymų ir miniatiūrų rinkinyje - 1996 m.

"Poezijos pavasarėlis" (TLK "Šatrijos"  išleistoje knygelėje - 1996 m.);

"Nebijok atsigerti iš stirnos pėdos" - Telšių literatų poezijos almanache - 1996 m.;

"Po miegančio paukščio sparnais" - Telšių literatų poezijos almanache - 1997 m.;

"Vaivorykštėj ištirpęs liūdesys" - Plungės literatų klubo "Vingiorykštė" organizuoto respublikinio literatūrinio konkurso dalyvių, prizininkų ir laureatų kūrybos rinktinėje 1999 m.

"Po vydūno kaštonais" - Telšių literatų  poezijos almanache  - 2000 m.;

"Lietaus dvasia" - Plungės literatų klubo "Vingiorykštė" organizuoto respublikinio literatūrinio konkurso dalyvių, prizininkų ir laureatų kūrybos rinktinėje - 2001 m.;

 "Šauksmas tyloje" - Plungės literatų klubo "Vingiorykštė" organizuoto respublikinio literatūrinio konkurso dalyvių, prizininkų ir laureatų kūrybos rinktinėje - 2002 m.;

"Kūryba 2007" - www.zaliazole.lt svetainės kūrėjų almanache - 2008 m.;

"Poezijos pavasaris 2009 m., kurį išleido leidykla "Vaga". 

 

Kiti įvykiai:

1998 m. iliustravau Telšiškės poetės Vlados Kliauzienės poeziją.

2000 m. iliustravau Irenos Jedinkienės fantastinį romaną „Mistinė pasaulio istorija“.

2001 m. iliustravau Birutės Lengvenienės poezijos knygą „Vienu sparnu“.

2001 m. iliustravau Adelės Daukantaitės – Šeškauskienės spalvinimo knygelę „Edvinos mokyklėlė“.

2000 – 2002 m. parengiau, iliustravau ir leidau vienetines savos kūrybos knygeles: “Vėjo ugnis” / “Ugninis vėjas” (kūriniai sublokuoti su N.Jankauskaitės eilėraščiais), fantastikos novelių knygeles „Personalinis žmogus“ ir „Vertinga privilegija“.

2009  - 2010 m. parengiau ir iliustravau dar dvi savos kūrybos mažo tiražo knygeles: fantastiką - „Invazija“, „Svečias“ ir paeiliavimų rinkinį" „Chronologija“.

2009 m. keletą eilėraščių pateko į respublikinį poezijos almanachą "Poezijos pavasaris".

Iliustracijos publikuotos įvairioje periodikoje ir knygose „Geriausia lietuviška fantastika“, literatūriniuose almanachuose. Keletas darbų spausdinta Vokietijoje.

2001 m. Žemaitijos regioninio parko mokymo centre sukūriau peizažo pano.

 

Dalyvauju įvairioje visuomeninėje veikloje:

Viešvėnuose (Telšių raj.) 1991 m. įkūriau Žemaitijos fantastų klubą, kuriam teko vadovauti iki jo veiklos pabaigos (2005 m.).

Nuo 1995 m. dalyvavau Telšių literatų klubo „Šatrija“ veikloje. 

Apie 2000 – 2003 m. buvau Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ narys, šiek tiek padėjau leisti klubo laikraštį „Metų laikai“, prisidėjau prie kitų darbų.

Nuo 2006 m. dalyvauju kūrėjų svetainės www.zaliazole.lt veikloje, kurį laiką buvau moderatorių komandos narys, o 2010 m. ir vyriausiasis moderatorius.