Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukasApie save

 

 

 

 

Gimiau ir užaugau Žemaitijoje, Plungės mieste 1949 rugsėjo 13 d.

Esu kilęs iš tarnautojų šeimos. Tėvelis su mama buvo baigę prieškaryje Kauno aukštesniuosius buhalterinius kursus. Mano mama buvusi iš Rietavo miestelio. Būdama moksleivė šoko baletą, o po to vaidino Rietavo dramos teatre.

 

Senelis ir senelė iš mamos pusės buvo rietaviškiai. Senelis tarnavo carinės Rusijos armijoje Kaukaze pas generolą adjutantu. Po to pirmajame pasauliniame kare dalyvavo ir buvo pakliuvęs į nelaisvę Vokietijoje ir iš ten pabėgo, ir pėsčias grįžo namo. Vėliau buvo valsčiaus viršaitis, vėliau eiguliu. Močiutė buvo namų šeimininkė. Jinai buvo neraštinga.

 

Tėvelis kilęs netoli Laukuvos miestelio. Iš Selvestrų kaimo. Prieškaryje dar mokėsi kriaučiaus amato. Buvo Laukuvos dramos teatro artistas. Seneliai buvo pasiturintys ūkininkai. Gražiai tvarkė ūkį. Senelis taip pat buvo vietinis knygnešys. Močiutė buvo kaimo daraktorė, kaip ir jos tėvai ir seneliai.

 

Tėvelio pusbroliai Budginai buvo ir pokaryje žinomi Telšių miesto fotografai. Todėl man buvo įskiepytas tas meno grožis, kuris ir dabar mane džiugina.

 

Esu baigęs tarybiniais metais Rietavo technikumą neakivaizdžiai. Mokykloje labai nemėgau poezijos. Bet gyvenimas viską pakeitė. Geriausia mokykla mano gyvenime - tai pats gyvenimas. Pati nuostabiausia knyga - tai mano gyvenimo knyga, kurią rašau kas dieną. Mano gyvenimo tikslas einant per gyvenimą - nešti ir dalinti dieviškąją meilę ir būti tos dieviškos meilės šviesa iki gyvenimo pabaigos. O po to pakilti į dangaus aukštybes ir būti angelu sargu. Turėjau a.a. brolį Remigijų, kuris buvo už mane 5 m. vyresnis.


Jeigu šitos eiles sujaudins ir sušildys jūsų sielas, būsiu labai laimingas. Tegu tai būna kukli dovana mums visiems. Tegul Dievo meilė lydi jus visur ir visada.


Su pagarba-


Piligrimas- keliauninkas Vygantas