Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukasLakonikos

User Rating:  / 0

 

 

***

gyvenimo eisenoje

sutiksi pakeleivius,

kurie išsakys daugybę minčių,

bet nepamirši svarbiausio

 

***

 

kai pavargsi Kelyje

ir nebeturėsi jėgų eiti toliau,

sulauksi stebuklo –

Dievo šypsenos praeivio veide

 

***

nebus galo tavo vienuolystei

bet turėsi viltį sutikti

brolius, einančius tuo pačiu keliu,

ir sulaukti dvasinės šventės

 

***

siela prabus,

kai kilniai mąstysi,

ir pilnatvės taurė

pakils prie tavo lūpų

 

***

tau reikės patvirtinimo,

kad esi gėlė,

ir tu atsigulsi

ant šventovės grindų

 

***

kai išgersi kančią

kaip raudoną vyną –

matysi šviesą ir pelenus

 

***

 

jei būsi linksmas žvėryne,

žaisdamas su žvėrimis,–

laimėsi

 

***

niekam netrukdysi,

todėl visiems užkliūsi,

jie, turgaus kiemsargiai,

šluos tavo gražiausias mintis

 

***

jeigu stovėsi išgryninta siela

ir nežiūrėsi į bedugnę –

būsi svarbiausias

 

***

 

kas sklis iš širdies –

nesukels abejonių

 

***

 

sustosi,

jei tave glumins

klupdantieji ir parklupdyti

 

***

 

kiekvienas bus vienas

Kelyje,

kai eis vienas –

nepaklys

 

***

 

ar tylėsi,

kai lips ant sprando?

kai ant tavęs jos,

ar bliausi?

 

***

jeigu sulauksi

geros žinios –

nenugrimsi

 

***

jie išvaikščios tave

skersai išilgai –

net ištryps,

bet durų į vidų neras

 

***

visi tavo atradimai

bus tik paveikslėlis

vakarykštis

 

***

neišpuiksi,

kad liktum kaliniu

savo tvirtovėje

ir našlaičiu

 

***

 

kas trupins gerumą,

ar tam bus vieta

šalia duodančiojo?

 

***

jie elgsis su tavimi piktai,

jei nenorėsi sirgti

svetimomis ligomis

 

***

 

kai patirsi

Šventojo tiesą,

nebūsi šventeiva

 

***

 

būsi pilnas linksmumo,

bet, jeigu jie norės

jį visą išgerti,

sunkios bus jų pagirios

 

***

 

ar kaposi

sopančią širdį tam,

kad žiūrėtum į kiaurymę?

 

***

 

būsi nepatogus tiems,

kurie žiūrės į tave avino

akimis ir reikalaus pripažinimo

 

***

 

jei nekalbinsi širdies,

Kelias ilgės,

ir nebus prošvaisčių

dangaus šypsenai

 

Gal būt jautrumo nereikės

User Rating:  / 0

 

Gal būt

jautrumo nereikės

atšals laikai

ir jis išeis

palikęs

žmones tolimus

gal būt

bus negražu

neetiška

gyvent su širdimi

ir juoksis

civilizuotieji

iš jos

kaip iš laukinės

jie uždarys

jausmus į narvą

nejuokais

kaip dvasios

atavizmą

juos čiupinės

vartys

stebėsis

bet nesupras

kodėl jie negyvi

muziejuose.

 

Jei surastum mano žvaigždę

User Rating:  / 0

 

Jei surastum mano žvaigždę

medyje pakartą

Neraudok tu jos

prie balto vaišių stalo

Ir neduok man jos

taurėj skandinti

Ir neleisk

prie švarko atlapo nešioti

Jei surastum mano žvaigždę

medyje pakartą

Tu ją nešk slapta

sudeginti į aušrą

Ir už ją pabūk man.

 

Aš ne angelas

User Rating:  / 0

 

Pilk į taurę karčiosios

aš ne angelas

ir ne žynys

aš paprastas šukių rinkėjas

nelengvas mano uždavinys

surinkti tavo sielą

kažkas tave nutapys

gyvenimo smuklėje

kaip madoną

ir eilinį kartą parduos

savo sielą šėtonui

pilk į taurę karčiosios

aš ne angelas

ir ne žynys

aš paprastas šukių rinkėjas

kas mane išganys

jei pasigersiu neiškentėjęs

 

Akmeninė knyga

User Rating:  / 0

 

Žmogau,

tu sukūrei knygą iš akmens

poetui atminti---

ištašei jo vizijas

lauko akmens plokštėse

ir išbarstei jas

poeto žemėje

kad ateinantieji skaitytų

jei nebus kam skaityti –

dieną debesys žvilgčios į ją

plaukdami pro šalį---

saulės spinduliai žais

ant akmeninių jos raidžių---

paklydę vėjai

vargonuos vizijų ilgesį---

mėnuo ir žvaigždės

rymos virš jos naktį,

kad nušviestų poeto kelią---

Žmogau,

tu sukūrei atverstą knygą

po amžinu dangum

lyg dievdirbys

iškalei iš akmens

gyvąjį žodį,

jeigu nebus kam skaityti –

tu išeisi

kaip ateities piligrimas---

 

G.Černeckio lakonikos žurnale VARPAI

User Rating:  / 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir ką veiki tu mažas vabalėli

User Rating:  / 0

 

ir ką veiki tu mažas vabalėli

tuščiuose Dievo namuose

skruostu nurieda ašara

ir skęsti tu joje

kur vienut vienas tu keliauji

kur tavo kelio pabaiga

už kokias nuodėmes tu atgailauji

už ką tokia dalia

kažkas sumindo tave kojomis

tu negirdi aukojimo giesmės

kas leis tau mažas vabalėli

uždegt bažnyčioje žvakes