Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukasRegina Kajutienė

Gimiau 1931 sausio 22 d. Šilutės r., Armalėnų k., plungiškių Barboros ir Stepono Putrių šeimoje. Buvau pirmas vaikas.

1933 m., man einant trečiuosius metus, tėvai grįžę į Plungę, apsigyveno Kaušėnų kaime. Pradinį ir vidurinį išsilavinimą įsigijau Plungės valsčiaus mokyklose, o medikės specialybę – Vilniuje.

Sovietmečiu buvau represuota. Teko paragauti politkalinio duonos.

1931-2018

 

Su poezija draugauti pradėjau dar jaunystėje, o į kūrybinį kelią pasukau nuo 2000 m., kai pasirodė pirmoji mano knyga „Vieškeliu pro kryžių“. Nuo 2000 m. iki 2011 m. esu išleidusi septynias knygas. Keturias – mišraus žanro ir tris rinktines: poezijos, patriotinės poezijos ir prozos.

Priklausau Lietuvos šaulių sąjungai, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungai bei Lietuvos neįgaliųjų draugijos literatų grupei.

 

***

Septynių poezijos, miniatiūrų bei vaizdelių knygų autorė apie savo kūrybą kalba nenoriai, tarsi gėdytųsi to, ką yra parašiusi, ar bijotų skaitytojų teismo. Gyvenime patyrusi daug neteisybės ir vargo, nepratusi būti giriama, jaudinasi abejodama, ar iš tiesų jos kūryba verta gero žodžio.

 

Nedrąsūs poetės literatūriniai bandymai metams bėgant atsiskleidžia temų įvairove. Savo kūryboje skaitytoją literatė vedžioja ne tik po žydinčias pievas, bet ir pasiūlo stabtelėti prie kryžiaus ar prie partizano kapo, kartu su ja parymoti kapinių tyloje, prisėsti ant lauko akmens, pabraidyti po skausmo sietuvas. Galiausiai pasiūlo nukreipti žvilgsnį į dangų ir Paukščių Take paieškoti savosios žvaigždės.

Autorė nepamiršta ir mūsų mažųjų skaitytojų – penktojoje knygoje „Kalbuos su Tavim“ skaitytojas ras ir skyrelį vaikams.

 

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos valdybos nutarimu poetė ir publicistė Regina Kajutienė už aktyvią kultūrinę ir literatūrinę veiklą 80 metų sukakties proga apdovanota LKRS padėkos raštu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reginos Kajutienės išleistos knygos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveikiname R.Kajutienę naujai išleistų knygų proga

 

 

 

Reginos Kajutienės parašytų knygų sąrašas pasipildė naujais leidiniais.

Susipažinkite čia.

Nuoširdžiai sveikiname Reginą!

 

Naujausiąją R.Kajutienės knygą "Neteiskit..." laikraščio "Bičiulystė" skaitytojams pristato Nijolė Kvietkauskė straipsnyje "Širdžiai reikia daugiau...".

 

 

 

 

 

 

 

 

Naujas Reginos Kajutienės eilėraščių rinkinys

 

 

 

 

Prie aštuoniasdešimt penktojo slenksčio

Stovėjau... Bet jau – nebe ta.

Ant pilko gyvenimo vieškelio

Jaučiaus tarp draugų svetima.

 

Norėjau prakalbinti širdį,

Išgirst jos paguodžiantį žodį.

Diena vakarop pasislinko,

Bet niekas manęs nepaguodė.

 

Likau aš bežadė gegutė,

Už pilką pilkesnė močiutė.

Prabėgusių metų šešėliai

Vis laukė kažko. Ir tylėjo...

 

Tai – vienas naujausių Reginos Kajutienės eilėraščių.

 

Džiaugiamės ne tik jos posmais, bet ir sveikiname ją, išleidusią dar vieną eilėraščių rinkinį „Jau nebe...“

 

Apie šį leidinį rašoma ir Nijolės Kvietkauskės straipsnyje „Gyvenimo akmenėliai“, išspausdintame „Bičiulystės“ laikraštyje.