Vajos darbai

RequirementsHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukasViešnagė Žemaičių Kalvarijos gimnazijoje

 

Pamenu, mama su kaimynėmis visą gegužę giedodavo majavines giesmes šv. Mergelės Marijos garbei.  Po šiai dienai man gegužė - šventas mėnuo... Šiandien mes gegužėj švenčiame Motinos dieną, gegužėj -  ir šeimos diena...

Dėkojame Žemaičių Kalvarijos gimnazijos mokytojoms Almai Mikalauskienei ir Daliai Raustienei  už  mūsų, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“, kūrėjų  pakvietimą į šventę, skirtą pačiam brangiausiam žmogui – mamai, kuri vyko gegužės 9 dieną.

Į šventę vyko Janina Matevičienė, Zita Dargienė, Daiva Rudelytė, Irena Stražinskaitė-Glinskienė ir aš, šių eilučių autorė . Susipažinome,  skaitėme  savo kūrinius, skirtus pavasariui,  mamai.  Linksmą nuotaiką kūrė  vingiorykštietė Zita Dargienė  savo žemaitiška   kūryba, kuriai abejingų neliko nė vieno.  Valgėme nuostabų tortą ir kalbėjome apie vaikų ugdymą, diskutavome, klausėmės mamų pasakojimų...

Dėkoju už gerumą ir linkiu mamoms, mokytojoms kantrybės, meilės, supratimo, gerovės ir klestėjimo ...

 

Pagarbiai Adelė Daukantaitė

Konferencija „Aš vis dar myliu Lietuvą...“ M.Oginskio rūmuose

Tūlas lietuvis gali klausti, kodėl literatų klubas dirba tokius darbus, užuot rašęs knygas ir rūpinęsis literatūrine veikla. Ir knygas rašom, ir darbus dirbam...  Kūryba man – tai kelias į šviesą, tai pasidalinimas tuo, ką turime gražiausio savyje, o sujungti mokslą su menais paskatino bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos asociacijomis, kaip „Branduma“, „Vydūno šviesa“, nes klube nemaža vydūniečių. Taip greičiau ir plačiau sklinda šviesa.

Šių (2018)  metų konferencija „Aš vis dar myliu Lietuvą...: skirta Lietuvos 100-mečiui ir Vydūno 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Paskelbėme vieno eilėraščio konkursą „Lietuviškas pavasaris“. Sulaukėme 65-erių darbų iš visos Lietuvos, iš jų net 15 darbų atsiuntė moksleiviai.

 

Moksleivių grupėje I vieta paskirta Gintarei Baranauskaitei iš Šiaulių rajono, II vieta – Monikai Leišytei iš Molėtų rajono, III vieta – Vindautei Stankevičiūtei iš Kauno.  Dėkoju Plungės „Saulės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojoms Ramutei Damulienei ir Jolantai Mažuknei už darbų vertinimą.

Suaugusiųjų grupėje I vieta atiteko Ritai Mockeliūnienei  iš Šakių rajono. II vieta – Reginai Guntulytei-Rutkauskienei iš Utenos, o III vieta  - Danguolei Pauliuvienei iš Skuodo rajono. Darbus vertino Plungės TAU puiki komanda, kuriai vadovauja  TAU literatų būrelio vadovė Janina Ramanauskienė.

Konferencijoje dalyvavo beveik 90 dalyvių. Džiaugiuosi, kad šiemet aktyvesni Plungės mokytojai. Dėkoju gerb. Andriui Navickui, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos vadovui už pranešimą, Algimantai Pabedinskienei, JeronimuiLauciui, profesorei Jūratei Jnakauskienei, mūsų Violetai Petraitienei, Vilimantui Zablockiui. Dėkoju gerb. Virginijai Kochaniskytei už dedikaciją Vincui Kudirkai, pianistei Ingai Maknavičienei už V.Kudirkos kūrinius, už Oginskio polonezą...  Konferencijos dalyviai klausėsi ir Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ meninio pranešimo – jų kūrybos.  Ypač pagyvino pranešimą Zita Dargienė žemaitišku kūriniu „Zūnės biedas“...

 

Praeitais metais (2017) pasodinome prie rūmų Vydūno ąžuoliuką, tai šiemet atidengėme paminklinį akmenuką su įrašu, skirtu 150-osioms Vydūno gimimo metinėms paminėti. Kalvystės darbą dovanojo kalvis Eitaras Pokvytis.  Akmenuką atidengė pirmoji Lietuvos menų ir mokslo asociacijos prezidentė Irena Stražinskaitė-Glinskienė, muziejaus direktorius Alvidas Bakanauskas, gerb. aktorė Virginija Kochanskytė ir dabartinis asociacijos „Vydūno šviesa“ prezidentas Vilimantas Zablockis.  Diana Paulauskienė atliko Vydūno himną. Poetai iš visos Lietuvos skaitė eiles, dainavome lietuvių liaudies dainas ir neskubėjome skirstytis...  Bendrystė buvo jungianti ir  nuostabi... Ir vėl išgirdome iš muziejaus direktoriaus ir gerb. Virginijos Kochanskytės, jog susitikime sekančiais metais... Duok , Dievuli, mums stiprybės ir šviesos, kad turėtume ką atiduoti...

 

 

 

Didžiausia padėka – šauniosioms vingiorykštietėms Gertrūdai Poškienei, kuri jau antri metai rūpinasi konferencijos dalyvių maitinimu, Irenai Stražinskaitei- Glinskienei, puikiai patarėjai, nuostabiai renginio moderatorei, Daivai Rudelytei už pagalbą ruošiant renginį. Ačiū nuostabaus balso savininkei, muzikos mokytojai iš Platelių Dianai Paulauskienei už Lietuvos himno atlikimą, Vydūno himną, už lietuvių liaudies dainas ir nuostabius klasikos  kūrinius talkinant vingiorykštiečiams.

Kokia konferencijos atmosfera? Kokia nuotaika? Kokios energijos sklandė ore? – visa tai nuotraukose.

 

Pagarbiai Adelė Daukantaitė, Plungės literatų klubo vadovė ir konferencijos organizatorė.


Apdovanota Vladė Mišeikienė

 

Mus pasiekė džiugi žinia - tautodailininkė Vladė Mišeikienė apdovanota Geriausio 2016 metų liaudies meistro "Aukso vainiko" diplomu. Telšių apskrityje regioniniame ture jai atiteko trečioji vieta  Sveikiname mielą Vladę ir džiaugiamės kartu su ja!

 

Susitikimas Žlibinuose

 

...Mes tą popietę koneveikėme jį – už tai, kad jis atima laiką, skirtą artimiausiems žmonėms. Burnojome ant jo, nes jis bendraujant atima galimybę jausti vienas kitą. Bet be jo negalime. Taip, jo didenybė internetas užvaldė mus taip, kad be jo mes jau nebemokame normaliai gyventi. Štai ir dabar, deja, mes vėl susitinkame virtualioje erdvėje!

 


Bet džiaugiamės ir tuo – nes galime prisiminti vaizdus, muziką, kalbas. Ir svarbiausia – nepamiršti to gerojo tikro šilto bendravimo akimirkų: klausantis dainų, nuoširdžių pasakojimų, matant iš jaudulio sudrėkusias akis, kartu išgyvenant šviesius ar skausmingus prisiminimuos.

 

Apie ką aš čia taip miglotai ir ne visiems suprantamai? Ogi apie vingiorykštiečių susitikimą Žlibinuose su nuostabiais žmonėmis. Vieną jaukią besibaigiančios vasaros popietę...

 

Dėkojame Jums už tikrą bendravimą. Ačiū už viską – pradedant gardžiu meduoliu ir baigiant patirta džiugia nuostaba, sutikus bendraminčių, suprantančių vienas kitą iš pusės žodžio, nes jaučiamės turį panašią patirtį.

 

Ir Jums čia – keletas išsaugotų minučių.

 

Vaizdo įrašai:

Susipažįstame.

Dainuoja Šaltupiai.

Šaltupių daina.

Žlibiniškių trio.

Virginija Končienė.

Janinos Čiutienės eilėraštis "Mama".

Giesmė.

Adelė pristato mūsų klubą.

Prisiminkite ir mus - Adelę, Danutę, Janiną, Onutę-Siguldą, Stefaniją, Reginą, Vladę...

 

...Vis dėlto gerai, kad yra ta tokia virtuali erdvė - paliekanti viltį vėl susitikti tikram bendravimui.

Ir suteikianti galimybę nusiųsti mūsų Adelei, dabar esančiai už jūrų marių, nuoširdžiausius linkėjimus!

Prisimenant bibliotekos atidarymą

 

 

Spaudoje šį rudenį labai plačiai nušviestas svarbus Plungės kultūrinio gyvenimo įvykis – Plungės viešosios bibliotekos atidarymas naujam gyvenimui prikeltoje buvusioje Mykolo Oginskio dvaro laikrodinėje.
Tačiau prisimenant spalio 13-ąją, kai iš visos Lietuvos kampelių ir net užsienio sugužėję svečiai sveikino bibliotekos direktorę Violetą Skierienę, mintys plūstelėjo lyg ir netikėta linkme.

Nuo Oginskių laikų ta ypatinga kultūros aura neapleidžia – ir ačiū Dievui! – šio gražaus Žemaičių kampelio – Babrungo krašto. Didi padėka turėtų tekti kunigaikščiams Oginskiams už jų kilnius darbus Dievui ir Tėvynei  - jų neišdildomą įtaka jaučia dabartės plungiškių ir rietaviškių kartos.

Kunigaikščių Oginskių kultūrinei veiklai kilniais darbais nenusileidžia ir šiandienos kultūros židinių vadovai – Romas Matulis, Genovaitė Žiobakienė, Alvidas Bakanauskas ir Violeta Skierienė kartu su gausia kultūros darbuotojų bendruomene. Kad ir kaip pakryptų mūsų krašto istorija, šie žmonės liks pačiais iškiliausiais Plungės garbės piliečiais – nesvarbu, ar bus toks oficialus statusas suteiktas, ar ne. Jeigu senovėje buvo manyta, jog pasaulis laikosi ant trijų dramblių (ar banginių?), tai kelios plungiškių kartos gali paliudyti – Plungės kultūrinis gyvenimas  klesti, laikydamasis ant keturių pamatinių gigantų – Plungės kultūros centro, Žemaičių dailės muziejaus, Mykolo Oginskio muzikos mokyklos ir Viešosios bibliotekos. Tačiau šįkart nevardinti kiekvieno jų nuopelno – tai neįmanoma aprėpti ir tinkamai įvertinti.

Daug minčių dėliojasi apie didelius ir garbingus žmones. Ačiū Dievui už tokį Oginskių palikimą.
Ir pagarbus dėkingumas Violetai Skierienei, dzūkei, savo (ne)žemaitišku užsispyrimu pranokusiai ne vieną kietą valdžios vyrą ir pasiekusiai to, kas, rodos, neįmanoma – iš griuvėsių prikelti gražuolį „palocių“, paversti jį knygų šventove. Tokia jaukia ir modernia, tiesiog tebealsuojančia Oginskių dvasia, kad nejučiomis atsidūsti – būna gi gyvenime stebuklų! Pačia geriausia prasme.

Prisiminkime tas akimirkas ir pasidžiaukime kartu: