Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukasmedideja

RequirementsPristatant prof. Domo Kauno knygą „Bibliotheca Georgii comitiode Plater. Jurgio Platerio biblioteka – Lietuvos knygos kultūros ir mokslo paminklas“

 

Gintauto Černeckio kalba, pasakyta Plungės viešojoje bibliotekoje 2012 lapkričio 24 d. pristatant prof. Domo Kauno knygą „Bibliotheca Georgii comitiode Plater. Jurgio Platerio biblioteka – Lietuvos knygos kultūros ir mokslo paminklas“

Lietuvos kultūrinė bendruomenė susidomėjusi sutinka profesoriaus Domo Kauno naują knygą, pavadintą „Bibliotheca Georgii comitiode Plater. Jurgio Platerio biblioteka – Lietuvos knygos kultūros ir mokslo paminklas“. Išleido VU leidykla 750 egzempliorių tiražu. Knygos leidimą rėmė Lietuvos nacionalinis muziejus, VU, Šilutės savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka. Knygos dailininkė Vida Kuraitė.


Knyga šiltai sutikta Lietuvos mokslo akademijoje, VU, Švėkšnoje, Šilutėje ir kitur. Šį vakarą knygos autorius profesorius Domas Kaunas ir doktorantas Tomas Petreikis yra Plungės miesto viešosios bibliotekos svečiai. Malonu žinoti, kad abu mokslininkus domina Žemaičių knyga.


Profesorius Domas Kaunas parašė solidų veikalą apie nuo Švėkšnos kilusio ir Gediminaičių dvare gyvenusio, lietuvybei nusipelnusio lituanisto grafo Jurgio Platerio biblioteką. Autorius nutapo ryškų Jurgio Platerio portretą, įtaigiai nušviečia XIX a. pirmos pusės Lietuvos kultūros aplinką ir atskleidžia naujų žinių apie garsią Platerių giminę.


Veikalas pradedamas pratarme, kurioje profesorius nusako šios knygos atsiradimo priežastis, aprašo ieškojimo kelią, pažįstant mažai žinomo jaunojo Gediminaičių dvarininko, nugyvenusio tik 26 metus gyvenimą.
Kitoje dalyje autorius analizuoja priežastis, kodėl J. Platerio asmenybė mažai tyrinėta. Kitoje dalyje aprašomi darbo šaltiniai, kurie galėjo atskleisti Platerių giminės šaknis. Išsamiai nagrinėjama Platerių giminės istorija, šios giminės pavardės rašymo ypatybės. Nuosekliai aprašomas grafo Jurgio Platerio 26-erių metų gyvenimas.
Profesorius tiesiog įtikina skaitytoją, kad grafas J. Plateris yra lituanistas. Apie tai liudija knygotyros, kalbotyros, istorijos bei literatūros tyrinėjimai. Plačiausiai yra nagrinėjama J. Platerio asmeninė biblioteka ir jos likimas. Knygoje yra aštuoniomis įvairiomis kalbomis parašyti ir išversti priedai, iliustruojantys jaunojo mokslininko gyvenimą ir jo bibliotekos knygų klajones.


Paminėti ir autoriaus talkininkai, vietiniai kraštotyrininkai, švėkšniškiai mokytojai: Ona Norkutė ir Petras Čeliauskas.


Simono Daukanto bibliofilų klubo himne yra tokia eilutė: „Žodį, vardą, knygą pamirštą Tėvynei sugrąžinkime...“. Profesorius Domas Kaunas, atkūręs ryškų grafo lituanisto Jurgio Platerio pertretą, ne tik papildė Lietuvos bajoriškojo lituanistinio sąjūdžio dalyvių galeriją, bet ir sukūrė jam rašytinį paminklą. Sveikiname autorių su įspūdinga dovana Lietuvos kultūrai.


Grafas J. Plateris, kurdamas asmeninę biblioteką su lituanistiniu rinkiniu, statė dvasinės Tėvynės rūmą. Į tautos sąmonę sugrąžinama nepelnytai užmiršta asmenybė. Stiprus buvo tautinio atgimimo impulsas Žemaičiuose. Neatsitiktinai Simonas Stanevičius tapo J. Platerio mokytoju ir bibliotekos tvarkytoju. Abu jie suprato spausdinto lietuviško žodžio reikšmę tolesnei tautos egzistencijai. Tautiniam atgimimui buvo svarbu ne tik istorija, kalba, papročiai, bet ir biblioteka. Šio veikalo pagrindinė ašis yra Jurgio Platerio biblioteka. Kaip nacionalinė vertybė ji yra Lietuvos knygos kultūros ir mokslo paminklas. Bet apie tai plačiau papasakos Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto doktorantas Tomas Petreikis, kuris anot prof. D. Kauno ,,yra vienas kompetentingiausių Žemaitijos istorijos ir jos šaltinių žinovų“.


Lakoniški Bibliofilo pastebėjimai:
·    Knygos estetika: patraukli, prabangi ir išvaizdi, parinktas gelsvas popierius, plačios paraštės.
·    Stilistika: įtaigus, intriguojantis pasakojimas, parašytas įgudusia lengva plunksna, su pašmaikštavimais, įterpia kalbos naujadarų, pvz.: bajorvedis, rašovas, studijozas.
·    Iliustracijos: tinkamai parinktos, informatyvios.
·    Priedai: padeda atkurti XIX a. kultūrinę aplinką ir įsivaizduoti aprašomos bibliotekos likimą.
·    Reprezentacija: knyga reprezentuoja ne tik Lietuvos knygotyros ir knygos kultūros lygį.