Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukasGintautas Černeckis

 

 

   Gintautas Černeckis gimė 1951 m. Vilniuje. 1969 m. baigė Plungės I-ąją vidurinę mokyklą. Vedęs. Žmona Aleksandra (g. 1952). Vaikai – Vytautas (g. 1976), Aistė (g. 1982). Profesinis išsilavinimas: psichologas (1974 m. baigė Vilniaus universitetą, įgijo psichologo specialybę), istorijos mokytojas (1988 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą neakivaizdžiai, įgijo  istorijos mokytojo specialybę). Šiuo metu (nuo 1984 m.) dirba Plungės Senamiesčio vidurinėje mokykloje istorijos mokytoju.

Priklauso Simono Daukanto bibliofilų klubui, jam vadovauja  dvidešimt penkerius metus. 1984 m. įkurtas klubas, veikiantis prie Viešosios bibliotekos, rengia konferencijas, viktorinas, parodas, konkursus,  nuo 1998 m. - konkursą skaitytojams „Prakalbinta knyga“.

 

(Nuotraukoje - Gintautas Černeckis ir Danutė Veisienė - Simono Daukanto memorialinio muziejaus Papilėjė kuratorė ir poezijos švenčių „Lakštingalų naktis“ organizatorė, Simono Daukanto bibliofilų klubo Garbės narė.)

 

Gintautas Černeckis redaguoja pirmąjį Lietuvoje bibliofilų laikraštį „Žemaičių bibliofilas“.  Nuo 1996 m. laikraštyje „Plungė“ redagavo „Bibliofilų puslapį“,  kurį rėmė Spaudos, Radijo ir Televizijos rėmimo fondas (išleisti 122 psl.). Publikavo  per šimtą straipsnių bibliofilijos  ir knygos kultūros temomis respublikiniuose žurnaluose: „Knygotyra“, „Knygnešys“, „Tarp knygų“, „Žemaičių žemė“, „Aitvarai“ ir rajoniniuose laikraščiuose: „Plungė“, „Žemaičių saulutė“, „Žemaitis“ ir kt.

Namų bibliotekoje sukaupė per 3 tūkstančius knygų.

Gintautas rašo eilėraščius ir lakonikas - savito pobūdžio poetiškos filosofinės miniatiūras. Tai glaustas, užbaigtas minties išsakymas eilėraščio eilute, lyg dvasios blyksnis, savitas autoriaus kalbėjimo būdas. Kaip rašo pats autorius, „...lakonika – lyg angelo plunksna su kuria nepasipuoši“. Gintautas Černeckis yra išleidęs lakonikų knygą „Knygos pakeleivio užrašai“ (2001), sukūrė lakonikas Gražinos Didelytės graviūroms knygelėje „Slaptakeliai, slaptavietės, slaptaknygės“ (Kaunas, 2004). Lakonikas spausdino žurnalai: „Lietuva ir Čekija“ (Nr.13-15, Nr.16-18), „Žemaičių žemė“ (2008/2).