Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukasKo verkia dangus?

User Rating:  / 0

 

 

Lietaus lašai į langą beldžia -

Prašyte prašo, kad juos įleisčiau.

Praveriu langą - ištiesiu ranką ...

Lašai, lyg ašaros, krenta į delną...

 

Ko verkia dangus? Kas pasakys?..

Atsakymą žino tik mano širdis.

Mintys, lyg paukštės, į dangų kyla...

Iš mano akių ašaromis lyja...

 

Pokalbis su likimu

User Rating:  / 0

 

 

Savo gyvenimo keliu einu,

Aštriais akmenimis grįstu.

Likimo rykštės plaka man pečius,

O sielą merkia įkyrus lietus...

 

Likime, kodėl  Tu man žiaurus?

Už kokias nuodėmes ašai kenčiu?

Kodėl nelengvame gyveniimo kely

Man Laimės vis nutolini vartus?

 

Likimas pažvelgė giliai man į akis...

Nušvito sieloj...Baigėsi lietus...

Žmogau, dabar gal supranti?

Laimingas tu, nes tu - nesuklumpi,

O vis tolyn, tolyn eini... eini...

Prašau - būk

User Rating:  / 0

 

 

Būki man vėjas,

Būki man saulė,

Būk debesėliu

Žydroj padangėj.

 

Būki žvaigždelė

Juodoj nakty,

Būk akmenėliu

Mano kely...

 

Būki man viskuo,

Jei tu tik gali...

Noriu saugot tave

Savojoj širdy...

Būkime kartu

User Rating:  / 0

 

Vienas neišeik...manęs palauk -

Per gruodą ar per lietų aš ateisiu.

Ir nebijok! - už praeities klaidas

Tavęs tikrai neteisiu.

 

Aš noriu būt tiktai šalia

Ir tavo tvirtą petį jausti,

Kai negandos užklups,

Ar šiaurūs vėjai imtų siausti.

 

Būtume kaip tie pakelėje beržai -

Jie - šakomis, mes - rankomis tvirtai susikabinę...

Ir eitume kartu gyvenimo keliu

Tolyn... gilyn į rudenį... į Amžinybę...

 

 

Tšš... Vasarėlė užsnūdo

User Rating:  / 0

 

 

Pavargo vasarėlė nuo kaitros.

Miglos skara apsigaubė, palaukėje prisėdo...

Lyg vėjo gūsio dvelksmas,

Ruduo prie jos prisėlino...

 

Abu stebėjo, kaip gelsvų rugių

Laukų laukai tuštėjo.

Didžiavos, kai visuos namuos

Duona gardžia kvepėjo.

 

Nuliūdo, kai balti gandrai

Savus lizdus paliko.

Susigraudino vasarėlė

Ir lietumi pravirko.

 

Ruduo paglostė galvą jai,

Kasas žaliąsias auksu padabino.

Gervių giesmėm dainavo lopšines,

Kol vasarėlė jo glėby užmigo...

2018.09.01

Kelkis, Žemele

User Rating:  / 0

 

 

Sruogose plaukų išdykęs vėjas žaidžia.

Mintys skraido, maudos saulės spinduliuos.

Gaivus pavasaris tėviškėlėn grįžta,

Pasveikintas skambiosios vyturio dainos.

 

Žiemos nebėr... Mieloji, laikas keltis,

Žiedais šalpusnio saulė kalba su žeme.

Pasveikinki gyvenimą - į tave ateina

Nauja gyvybė, telpanti mažam lietaus laše.

 

Brangiausia Kalėdų dovana

User Rating:  / 0

 

 

Žiemos baltumas...

Ramybė...

Ilgesys...

Laukimas

Kažko nepaprasto...

Gal stebuklingo...

Kalėdinių varpų gaudimas...

Prisilietimas...

Nušvitimas!

Minčių aiškumas,

Supratimas ---

Brangiausia Kalėdų dovana -

Šalia esančių

Artimų žmonių

Širdžių plakimas!..