medideja

RequirementsDvi naujos LKRS antologijos

User Rating:  / 0

 

Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga 2012 m. išleido dvi antologijas, kuriose, be kitų sąjungos narių kūrybos, yra ir Onos Siguldos Valužienės, Janinos Matevičienės, Reginos Kajutienės bei Stefanijos Matutytės Gribauskienės eilėraščių. Antologija „Graži tu, mano brangi Tėvyne“ skirta Maironio 150-osioms gimimo ir 80-osioms mirties metinėms paminėti, garsina Lietuvos gamtos grožį, istoriją, lietuvių kalbą, žadina meilę, telkia darbui ir šviesai. Antologija „Du dešimtmečiai“ skirta kaimo kūrėjų sąjūdžio „Mes atėjome ir einame“ dvidešimt metų sukakčiai bei artėjančiam LKRS dvidešimt metų jubiliejui pažymėti.