medideja

RequirementsSVEIKINAME POETĘ STEFANIJĄ MATUTYTĘ-GRIBAUSKIENĘ GRAŽAUS 90 metų JUBILIEJAUS PROGA!

User Rating:  / 0

Aš noriu gyvent,

kol paukščiai grįš

ir grįš dar kartą -

žvilgsniu pasveikinsiu

ir apkabinsiu

švelniai...

Aš noriu gyvent,

žolynai tegu žydi,

skleidžia aromatą –

mane pasieks jų

vakaras...

Aš noriu  gyvent,

kai varpo dūžiai

varpinėj dar skamba,

pažadinę maldoms

mano sielą...

/Stefanija Matutytė-Gribauskienė/

Stefanija – Plungės literatų klube „Vingiorykštė“ nuo pat pirmųjų žingsnių... „Esu ir liksiu vingiorykštietė“ – sako Stefanija ir šypsosi.

Penkių poezijos knygų autorė, taip pat ir Lietuvos Kaimo rašytojų sąjungos narė, Šiaulių asociacijos „Menų šaltinis“ narė, Varduvos literatų klubo narė...  Jos kūriniai ne tik knygose, bet ir almanachuose, antologijose, spaudos puslapiuose.  Užgrūdinta Sibiro tremties jos dvasia stipri – yra ko pasimokyti ir mums, jaunesniems: meilės žmogui, Tėvynei, kantrumo, drąsos, tolerancijos ir tos moteriškos inteligencijos, kuri neatsiejama Stefanijos dalis.

Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ kūrėjai jubiliatei linki sveikatos, gražių dienų, stiprybės ir kūrybinių liepsnelių žydėjimo...  Literatai siunčia jums, miela Stefanija,  žodžius iš širdies...

 

Gerbiama Stefanija,

priimkite nuoširdžiausius sveikinimus

Jūsų gražaus jubiliejaus proga.

 

LIX

Tikroji gyvenimo scena

ne laikini namai,

bet meistro meilės šokis

lyg žiedlapis  sklandytų.

 

Iš lakonikų  "Ugnies rate"

Pagarbiai

GINTAUTAS ČERNECKIS

 

Miela Stefanija,

Ateina jubiliejai nekviesti,

Per laiko pievą atskrenda drugiais –

Kartu su jais plasnoja  patirtis,

Vis žydinti darbais margais...

Giedras dangus vilties ugnele

Te nušviečia Jūsų kelią

Kūrybos, laimės spinduliais!

 

Nuoširdžiai – su jubiliejiniu gimtadieniu!

JANINA MATEVIČIENĖ

 

 

 

Stefute,

 

Tegu dar daug pavasarių išauš,

Tegu gimtadienio žiedai  nevysta –

Būk visada laiminga tarp žmonių,

Tegu širdis nerimsta kaip jaunystėj...

 

Su meile

DANUTĖ NARKIENĖ

 

Miela Stefute,

iš visos širdies jus sveikinu sulaukus tokio garbingo, įsimintino 90- tojo pavasario. Gimėt per Meilės Deivės Mildos dieną, užtat ir pati esat išminties, neišsemiamo gerumo, dosnumo Deivė. Dėkoju Dievui, kad savo gyvenimo kely, sutikau jus, Stefute. Tai didelė dovana man. Visada prisimenu, kaip šiltai ir nuoširdžiai mus priimdavot, kai atvažiuodavom jūsų aplankyti. Jūsų jaunatviškumas, žavesys, dieviškas balsas, elegancija tiesiog užburiantys.. Visada per gyvenimą ėjot išdidžiai, garbingai, o teko iškęsti ir tremtį, ir mylimo vyro netektį.  O jūs nepalūžot, išlikot stipri savo sieloje, tebežydit kartu su pavasariu.. Šis pavasaris toks nepaprastas, kaip ir jūs, miela, nepakartojama mūsų mylima Stefute!

Aš visada sakiau, kad esate panaši į karalienę Elžbietą, savo elegantiškumu, tolerancija, meile sau ir žmonėms. 90- tai tik skaičiai, svarbu, kad širdis tebedainuoja ir savyje tebesat jauna, žavi, tikra kunigaikštytė.  O savo šimtmečio jūs tikrai sulauksit, tik tikėkit ir dainuokit gyvenimą!..

 

Su meile

DAIVA RUDELYTĖ

 

 

Gerb. Jubiliatei!

 

Gegutės sparnuos apglėbk

savo mylimą medį,

iškukuok, išdainuok, išplasnok,

širdis pasakyti ką gali,

pavasario žiedus sukvėpk –

saulės lietų - į žemę,

ir atgijusios šaknys užgros

Tau gyvenimą žalią!

 

Su gimtadieniu!

REGINA MIEŽETIENĖ

 

Gerb. Stefanijai 90-ojo gimtadienio proga!

 

Džiugi žinia paukščiu atskriejo

Ir nutūpė minčių sodan...

Pagarbiai sveikinu su jubiliejum,

Te žydi dienos dar ir dar...

 

Te kantrūs bus neparašyti žodžiai –

Tie sielos ilgesio laiškai,

Tegu Aukščiausias užsinori

Tuos laiškus perskaityt viešai.

 

Kokia graži ta žmogiška būtis,

Dėkingai žvelgianti į rytą!

Te vyšnių žiedlapiai balti,

Tarytum žodžiai, sielon byra...

 

IRENA  STRAŽINSKAITĖ-GLINSKIENĖ  /Eirenė/

 

 

Gerb. Jubiliate,

Te neslėgs Jums pečių

Metai vėju praskrieję –

Daug dienų nuostabių ateity.

Lai Gegužiai, baltai sužydėję,

Dar ilgai jums Laimužę barstys...

 

Pagarbiai

ADOMAS KUBILIUS

 

Miela jubiliate,

Kaip apsaugoti metų trapumą,

kur rast žodžius,ir kaip man juos surinkti,

kad metai teiktų džiaugsmą Jums...

Žinau, kad ,,Vingiorykštės"  puokštėj

gyvybės buvot daigeliu...

Negaliu aš nieko pažadėti - tik palinkėt

sveikatos metų ir skambių eilių,

kad žodžiai iš širdies į širdį tekėtų gyvu upeliu...

 

Su 90-uoju gimtadieniu!

LIUCIJA JAGIELIENĖ

/Mažeikiai /

 

Gerbiamai Stefanijai

 

Gal neskaičiuokime mes metų

Ir jau praėjusių dienų,

Geriau gyvenkime šiandieną

Su Dievo meile ir džiaugsmu!

 

Pagarbiai

VYGANTAS PRONCKUS

 

Mielai Jubiliatei!

 

Iš širdies gelmių

Siunčiu pavasarinį

Žydėjimą!

Tegu Jūsų širdies

Kamputyje

Ir mano žodžiai ,

Ras vietą...

Jie linki Jums sveikatos,

Metų gražių ir kūrybingų!

 

Pagarbiai

VLADĖ MIŠEIKIENĖ

 

Gerb. Stefanija!

 

Stiprybės Jums

tegu Likimas nepagaili

džiugių dienų nulemt!

 

Linkiu sulaukti ir šimtmečio!

 

Pagarbiai

GERTRŪDA POŠKIENĖ

 

Miela Stefute,

 

Tas sodų žydėjimas!

Kaip metai dosnios obelys

Ir širdimi kalbėjimas –

Tavos dainos melodija...

 

Keliai keleliai nueiti -

Ir Sibiro tremty, ir Latvijoj,

O tu visad su saule

Ryto pasitikt eini,

Jį apkabindama su šypsena,

Su gerumu iš savojo  pasaulio...

 

Tas sodų žydėjimas!

Tegu dosnios būna obelys

metais ...

 

Su meile

ADELĖ DAUKANTAITĖ