Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukasGimtinė

User Rating:  / 0
 
 Šis ir kiti eilėraščiai sudėti Danutės Monstavičienės knygelėje „Praeities keliai“
 

Toli nuo miestų triukšmingų,

Nuo vieškelių – dulkėtų, plačių,

Kur snaudžia senas miškas ramus

Buvo Andriuškaičių kaimas gražus.

 

Tas kaimas – gimtinė mana.

Ten ištartas pirmas žodis „mama“

Ten žengti žingsniai pirmi,

Išgirsti paukščių balsai linksmi.

 

Ten pažinta raidė pirma.

Išmokta vaikiška daina linksma.

Mokyklon kas rytas skubėta anksti.

Ten ir jaunystė atėjo brangi.

 

Gimtine mano, graži buvai,

Kai sode vyšnios žydėjo baltai,

Aplinkui augo klevai aukšti,

Pro šalį tekėjo upė srauni.

 

Augo vešlūs dobilai pakelėj,

Išdžiūvęs šienas kvepėjo pradalgėj,

Pavasarį gandralizdy gandrai

Iškėlę snapus kalendavo ilgai.

 

Darželyje gėlės žydėjo margai,

Žieduose dūzgė bičių šimtai,

Gera būdavo po sunkios dienos

Vakare klausytis dainos tolimos.

 

Seniai jau nutilo daina tolima,

Niekada nebesugirgždės svirtis sena,

Ar esam suaugę, ar buvom maži,

Gimtine, visada esi mums graži!

Kur išėjot...

User Rating:  / 0

***

Kur išėjot dienos, naktys mėnesienos?

Kur išnešėte vaikystę ir gražiąją jaunystę?

Palaukit, sustokit nors trumpai valandėlei,

Grąžinkit gyvenimo pavasarį vėlei.

 

Grįžta dienos ir naktys mėnesienos,

Jei jos niekada negrįžtų,

Nebūtų pavasarių gražių,

Ir vasarų saulėtų, šiltų.

 

Negrįžta tiktai vaikystės metai,

Negrįš jaunystės pavasaris gražus,

Negailestingas laikas metus nuneš

Į negrįžtamas amžių gelmes.

 

Kartais būna taip skaudu,

Norisi verkti ir šaukti balsu:

„Senatve, ko taip greitai atėjai,

Ar kvietė kas tave čionai?“

Sustokite, metai...

User Rating:  / 0

***

Sustokite, metai ir amžiai pražilę,

Kur bėgat, skubat net sušilę?

Mes norim pabūti dar čia

Kur žydi gėlės, kur saulė šviečia.

 

Neskubėkit atkelt amžinybės vartus,

Pro juos bijo praeiti žmogus,

Žinau – tenai yra ramu,

Bet šalta ir tamsu.

 

Protėviai, nekvieskit dar mūsų,

Prašom, maldaujam jūsų,

Padėkite surast tuos kelius

Kuriais kadaise vaikščiojot jūs.

 

Tie keliai – tai dorybė,

Gerumas, meilė, stiprybė.

Kur juos surast, kur tie keliai?

...Laiko liko mums tiek mažai...