Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukasmedideja

Requirementsžydintis ryto rožinis...

User Rating:  / 0

 

rasos beria rožinį rytui,

saulės pėdos virpina

gaivą,

baltai nuspalvinta, basa

į dieną mano meilė

brenda...

jos prausiasi pavasario

alsavime,

jos šoka ievų svaiguly,

kvatoja lyg mergaitės vėjo

baramos

ir maudosi žydėjimo

ugny...

į pienių vyną mintys

lekia,

geltonumo atsigeria sočiai,

užsimerkiu – žiedais žemė

kvepia,

vilioklė veda į misterijos

atolą -

iliuzija ir realybė pinasi,

tarpeklis pilnas žiedų...

meilė juokiasi, ievomis šneka –

neišeik, dar pabūkim kartu,

saulės rankos glosto man

širdį,

sielos klėtyje džiaugsmo

apstu.

rasos kužda man rožinį

šįryt –

į save... į save aš lyg paukštis

skrendu...

 

 

 

 

2018-05-10

Dienos dovanos

User Rating:  / 1

 

Ilsiuos idilėje prie

jūros,

keliai į rūką atviri –

jais iškeliauja mintys

niūrios,

ne visada druska sūri...

 

Kvėpuoju dieviška

tyla,

ji sieloje Šopeną groja,

geltoni saulės angelai

lyg paukščiai

man pro debesis sparnais

mojuoja...

 

Lopšinės vygėj miega

vėjas...

Koks bučinys bangos

saldus!

Į širdį džiaugsmą šitaip

sėja

Kūrėjo meilė ir dangus...

 

2018-04-15

Į vakarą...

User Rating:  / 2

 

Iš purpurinės vyšnių
taurės
atsigeriu karališko vakaro,
liūdesys ieško savo
gimties -
nužydėjusioj liepoje blaškosi...
Ir atsiveria vartai regėjimo - 
paklusnumo lašai plauna
kojas, 
ir koks didis ateina tikėjimas,
lyg piemuo debesim aš
klajoju...
Meilei patalą klojasi mintys, -
kur bebūčiau, grįžtu aš
namo,
ir į širdį pakviesiu aš girdintį -
kelio akmenį, žolę ir sielą,
jog sudėjus
jis būtų vienintelis - tas tikrasis
svajonių dėmuo...

 

2018-07-10

Vakaras...

User Rating:  / 1

 

Iš raudonos saulėlydžio tylos
grįžtu aš vakaru viršūnėm medžių
ir paukščių lizduose jiems pasakas 
seku,
žvilgsniu numegzdama kepurę
debesiui,
kurio nėra, kuris bevėjo vaiskume 
ištirpęs,
kuris rytoj atplauks papuošti dangų,
tuksendamas balandžio žingsniais,
ir plunksną žydinčią įmes į plaukus...
Snieguolę pabučiuos jis mano
lūpom,
žibuoklę spalvindamas mano akimis,
pamerks jis saulę į šalpusnį,
širdy kaip vaikas nusijuoks...

Balandi, aprengei mane drabužiais,
raudono vakaro tylos,
o sieloje šviesu, ten džiaugsmas 
supas,
kiekvieną pumpurą gyvenimui jis
pabučiuos...

2019-04-01

Meilės krantas

User Rating:  / 1

Miglų mergaitės renka

bangų juoką,

kopų laikrodžiai skelbia

tylą.

Ramybės puota!

Dieviškumo aruodai

pušų kvapu į žemę

byra...

Širdis šėlioja - laisvėje

laisva,

džiaugsmu kaip pumpuras

ji brinksta, sprogsta ir

į dangų kyla...

Dėkojimo šventykloj

šviesios mintys,

paleidžiu šiuos paukščius

į erdvę,

pro rūką saulės rankos

gėrį pila...

Koks pilnas meilės jūros

krantas!

Ją siela semia, geria...

Ima...

 

2018-04-15

Mes jį vadiname...

User Rating:  / 1

 

 

Apsivilko debesys vėjo švarkais,
tik sagas įsiūt pamiršo mintys,
pabiro iš dangaus akių , lyg iš pušies
sakai,
mėnulio šypsena ant balto žemės
tilto...

Toje vienatvės dalyje, 
kur įsikūnijęs nesumeluotas šerkšnas,
prigludo meilė ir joje
pravėrė žvilgsnį ten, kur jis užmerktas,
kuris nuo įsčių motinos šventų 
įdėtas žmoguje kaip saulės vaikas,
kuris užklotas angelo sparnu, - 
kurį vadiname širdies balsu,
kai kalbinam mes duotą žemiškąjį laiką...

Ach, tie debesys, pilkais švarkais!
Ne veltui vaikšto jie ant balto žemės
tilto -
mėnulio šypseną susirenka žmogaus
keliai,
kad mes išgirstume, kaip meilės uogos
sirpsta
šerkšnu apsnigusiais drugiais...

2019-02-10

Du eilėraščiai brolijai

User Rating:  / 0

 

Išdygo tiesa lyg grybas

po lietaus,

nors nenori jos sakyti

sau...

Apvaliojo stalo riteriai

kelia puotą –

karalius nuogas,

karalius nuogas!

Siuvėjas matuoja nematomą

rūbą

kerpa žirklėmis, siuva

tavo, ne kito, gyvenimą

juodą...

Samčiu baimė bando

išsemti jūrą,

patikėjusiam - meilės

vandenys sūrūs, bet

gydo sielą

pamerkusiam kojas

į ją.

Išdygo tiesa lyg grybas

po lietaus,

nugrybavom tiesoje kiekvienas

sau...

***

Nepykite,

manęs nebarkit,

surinkim akmenis,

kuriais užmėtyt vienas

kitą norim.

Mylėkime, taika

gyvenkim,

brolijoje pagarbiai vienas

kitą kelkim.

Paklauskime viens kito-

„Sese, broli, kaip šiandien

tu laikais?“,

įbridę savyje būties

atolan

uždekime žibintus

širdyje

ir švieskim viens kitam

su meile.