SAULĖGRĮŽOS KRANTE

 

 

,,Saulėgrįžos krante“ (2012 m.) atsiveria Plateliai su ežerų ežerėlių akvarelėmis, kurių piešiny per filosofinę bėgančio laiko, gyvenimo praeinamybės pojūtį įsiklausoma į save, įsižiūrima į buvimo prasmę, gimtinės gelmenas, prabylama žemaitiška tarme. Skaudokai išgyvenama dėl likimo duženų, ilgesio, kurį ,,kaip medų rinksi – nesurinksi“, todėl kreivom sudiržusių žodžių parabolėm norisi iškvėpuoti nuotaikų, svajonių ,,kekulus“, kur kiekvienas esame vandenų – žemės – dangaus akimirkų pabaigoje – pradžioje ...

 

Mėnulis

Mėnulis sprogsta pilnatim

Lyg gelsvas kvepiantis pyragas,

Tačiau neatsilaušiu šioj nakty

Ištirpstančio danguj krislelio.

Į delčią gręžiasi širdis,

Mėnulio pjūčiai pasiruošus,

Palikdama jo ašmenims

Neišsipildymų pyrago puotą...

 

Pavasarėjimas

Kasdienybės buvimo širdperšoj

Pro dyžtančio ledo properšas

Tavaruoja mėlynos akys,

Ilgesio žuvys nendrėse plakas.

Pažliugusio spindulio kory,

Šešėlių nugrimzdusių tonuose,

Gelmių gilumybėje, sako,

(Ne)meilės šukas ar šukes susirasime.

...Padrikę žolynų plaukai –

Šiapus/anapus kranto likai...